cat esp eng privat


Galeria Joan Gaspar

WALTER BENJAMIN Pel.lícula

1994/05/01-

Galería Joan Gaspar Barcelona

Pel.lícula "LA ÚLTIMA FRONTERA" de Manuel Cussó Ferrer. Monument "PASSATGES" Projecte de Dani Karavan

Artistes