cat esp eng privat


Galeria Joan Gaspar

Cartells Històrics

2013/05/30-2013/06/29

Barcelona

Pels vols del 1870 naixia el cartell a París i es començaren a produir cartells litogràfics en color. El cartell neix amb una gran varietat de funcions, mentre que uns ens inspiren i eleven, altres tenen una funció més comercial. Cada cartell té un

Artistes