cat esp eng privat


Galeria Joan Gaspar

ARENYS Ricardo

RICARDO ARENYS GALDÓN (1914 – 1977).

Nascut a Barcelona, fou un pintor hàbil amb un bon domini de mitjans expressius. Cap al 1949 s’especialitzà en l'estudi de cavalls. Va participar a l’exposició de Primavera l'any 1934 y a la Nacional Barcelonesa el 1944. Li concediren la 3ª medalla a l’Exposició Nacional a Madrid el 1945 i la 2ª el 1955 a l’Exposició Nacional de Belles Arts a Madrid. El 1946 exposà a Sala Gaspar així com el 1966 i 1977. També a les ciutats de París, Lisboa, Londres, Bilbao, entre d’altres.

Exposicions

REALISME



Pintura